Virkelyst status september 2020..

Vi har stadig ikke fundet et lokale (som er til at betale), hvor vi kan være ca. 130 personer, som vi må regne med kommer til generalforsamlingen.Vi har undersøgt Ringsteds muligheder uden held og er nu begyndt at sende forespørgsler ud til omegnen og nærliggende byer.Vi har også overvejet digital afstemning, men der er stadig en del, der ikke har mail. Hovedforbundet sælger et program, man kan bruge til formålet, men der kræves rimelig stor indsigt i at få det til at fungere.Vi kan ikke af holde en udendørs generalforsamling med den størrelse, Virkelyst har. Reglerne skal følges, og det lader sig ikke gøre praktisk. Der, hvor man har gjort det, har der været tale om små havekolonier.
Coronaen har betydet en mærkbar indskrænkning af bestyrelsens handlings muligheder. Vi mangler simpelthen hænder til de mange opgaver. Det er også en af grundene til, at vi har brug for en generalforsamling, så vi kan få en fuldtallig bestyrelse og en masse suppleanter. Pt har vi ingen suppleanter tilbage.
Frivillige har hjulpet til med praktiske ting, en stor tak for det, men frivillige må ikke lave bestyrelses-arbejde.
Vi har haft et større dræningsarbejde på Gladiolusvej, hvor flere haver stod under vand ved større regnperiode. Det lykkedes at finde et gammelt drænrør i jorden og få det renset hele vejen ned til Åkandevej, samt etableret et par ekstra brønde. Det var dyrt, men nødvendigt.

Nye vandrør er sat i bero på grund af situationen og bliver formodentlig ikke taget op igen, før der kommer en fuldtallig bestyrelse. Heldigvis har vi i år haft meget færre vandproblemer, end sidste år, og vi, der er i vandudvalget, har fået mere praktisk erfaring i, hvordan det skal gribes an.
Vi vil gerne lave en digtital afstemning om el snarest muligt, men igen kræver det et praktisk arbejde, som vi kun er få til.
Der har været et positivt møde med Ringsted Kommune omkring skellene, rønnetræerne ud til Kildemarken og ud mod Køgevej. Men igen er det et stort arbejde at forberede det praktiske fra vores side og udarbejde et forslag til kommunen.
Vi har haft og har nogle kedelige sager i forbindelse med havesalg, hvor tidligere vurderinger og tegninger har vist sig at være så forkerte, at der er tale om ulovlige bebyggelser. Kolonien er forpligtet til over for Ringsted Kommune at sørge for, at det bliver lovliggjort før salg, eller, at køberen forpligter sig til at lovliggøre inden en bestemt frist. Men hvem skal betale for lovliggørelsen??-Den slags sager, hvor advokater også er indblandet, tager rigtig meget af bestyrelsens tid. Og desværre må vi forvente, at der kommer flere af disse sager fremover, da der er tale om en gammel epoke, hvor man ikke tog reglerne så nøje, og en ny epoke, hvor vi er ved at drukne i regler, og hvor der er kontrol på.Vi kan derfor kun opfordre jer til, at I sætter jer nøje ind i alle regler og vedtægter, særligt bygge bestemmelserne.
Der er støjproblemer fra fælleshuset ind imellem. Overholder man ikke hensynet til de andre, risikerer man karantæne og i gentagne tilfælde, ikke at kunne leje huset mere.
Vi lukker for vandet lørdag den 24. oktober. Der skal være åbent til alle haver den dag.
Vi kommer ud på søndag den 20. september og tjekker hækkene, om de er klippet og om de foran overholder højden 1,60 m. Er hækken ikke klippet, sender vi ikke besked, men sætter bare en havemand på opgaven og så lægges prisen på næste haveleje. Vi har ikke mandskab til at løbe kolonien rundt den ene gang efter den anden for at tjekke, om man nu har gjort det man ved, at man skal. Så er tingene ikke i orden, bliver det ordnet af en havemand uden yderligere frister, sådan som det står i ordensreglerne.
Lene Larsen