Vi lukker for vandet torsdag den 1. august fra kl. 9 til ca. 12.

Bestyrelsen vil lige gøre opmærksom at alle haver skal havde en postkasse/rør og nummer som er læseligt og synligt fra vejen. Det stå i ordensreglerne- Hus og Have punkt 5.

5. Levende hegn er obligatorisk, det skal være naur eller liguster. Hækken skal holdes behørigt klippet og i passende bredde og form efter bestyrelsens skøn. Hækkens højde foran må højest være 160 cm, mellem haverne højest 180 cm. ”
Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang senest 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet udført af en gartner for lejerens regning. Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken.
Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr. -synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne. Efter d.1 juni 2014, vil dette uden yderligere varsel blive bragt i orden for lejerens regning, til en pris af 200,00 kr. for rør og nr. Beløbet vil blive pålagt næste regning.

Vi går rundt efter 1/8 2019 og de haver der mangler nr.eller postkasse/rør vil foreningen sætte et post-rør op med nr på,
for lejerens regning som stå i ordensregler.

PBV. Lars Keld Jørgensen