Vejbumb

Der etableres lige nu vejbump på udvalgte steder i kolonien, så vi kan få sat farten ned til de lovlige 15 km. i timen. Det skulle gerne øge sikkerheden for børns færden i kolonien, samt skåne vejene.