SVAR PÅ SPØRGSMÅL OM EL

Vi kan ikke installere el i kolonien før det er godkendt på en generalforsamling, da det kræver en ændring af ordensreglerne. Vi kan heller ikke lave afstemning pr. mail, da der stadig er en del, der ikke har eller ikke har opgivet deres mailadresse.
Når der er opsat et el-skab af elselskabet Cerius, er priserne nogenlunde sådan (uden ansvar), hvis man ønsker at tilslutte sig, hvad der er 100% frivilligt:

For at tilslutte sig el-skabet koster det 18 500 kr. Strømmen bliver så ført hen til haven lige indenfor lågen.
For at føre strømmen videre herfra op til havehuset afhænger prisen af vejen/afstanden og hvad man ønsker opsat inde i huset. Der er en lidt billiger Camping-metode, men den kræver at systemet kontrolleres 1 gang årligt. Og så er der en indføring som i parcelhuse, som ikke skal kontrolleres hvert år.
Prisen for dette skønnes at ligge fra ca. 7 000 kr til 15 000kr. Men disse priser og detaljer vil en autoriseret installatør informere om på generalforsamlingen.