SKAL DET VÆRE TILLADT AT INDLÆGGE EL I HAVERNE.

I denne uge udsendes stemme-sedler via post til alle, som ikke har en mailadresse,  ang. muligheden for el i kolonien. Bemærk, at der kun stemmes om folk må tilslutte el eller ej.
Det handler derfor ikke, om den enkelte have-ejer har tænkt sig at indlægge el eller ej, kun om det skal være tilladt.

I næste uge, tirsdag den 6. oktober, udsendes stemmesedler til alle jer, der har en mailadresse.

Svaret skal være bestyrelsen i hænde  senest tirsdag den 20. oktober.

Vær derfor opmærksomme på, at I har modtaget stemmesedlen pr. mail næste tirsdag.