SANKT HANS

En enig bestyrelse har besluttet ikke at tage nogen risiko i forbindelse med corona, så derfor aflyser vi Sankt Hans festen i år og håber på en bedre situation til næste år. 


Bestyrelsen ønsker at tilbyde nedenstående kollektivforsikring via Hovedforbundet til medlemmerne i Virkelyst. Forsikringen dækker:BRAND-BYGNINGSKASKO-INDBODer skal minimum tilmelde sig 12 haver, for at det kan gøres.
Årlig pris pr. hus 940 kr. pr. år (245 kr. for brand, 500 kr. for bygningskasko og 195kr. for indbo)
Det er et pakketilbud, og man skal tage hele pakken.Brand, el-skade og grundejeransvar dækker den direkte skade ved brand og el-skade (lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet på faste installationer eller hårde hvidevarer) for både ”hovedhus”, skure, havestuer, carporte og lignende. Medlemmer kan ikke forvente at få dækket kvm, der evt. overskrider den maksimale bebyggelsesprocent i haveforeningen. Bygningerne er forsikret til nyværdi, og der er ikke selvrisiko i forbindelse med skader. Forsikringen dækker desuden hus-, og grundejeransvar; dvs. ansvar for uheld og ulykker (personskade og tingskade) mv., som sker inden for de enkelte havelodder.
Bygningskaskoforsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med: • Stormskade (Definition på storm er en vindstyrke 17,2 m pr sekund) • Sky- og tøbrud • Udstrømning af væsker • Frostsprængning (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning) • Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung, at tagkonstruktionen ikke kan bære) ning • Tyveri og hærværk Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder der en selvrisiko ved hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå på 7.000 kroner.
Indboforsikringen dækker skader på indbo i forbindelse med: • Brandskader • Stormskader • Sky- og tøbrudskader • Udstrømning af væsker • Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synlige tegn på indbrud. Dvs. indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke • Kortslutning af privat indbo, jf. særskilte betingelser

Vil du være med, så skriv til: formand.virkelyst@gmail.com

Jeg sender det videre til Mahmoud Elawad i bestyrelsen, som vil være den, der står for det.