SAGER VEDR. ULOVLIGT BYGGERI

Vi begynder at få flere og flere sager om ulovligheder, der skal lovliggøres. 
Nedenunder er den regel, som bestyrelsen er underlagt, og som kommunerne ønsker vi følger. Den er hentet fra Hovedforbundet. 

”Foreningen har ifølge lejekontrakten pligt til at sørge for lovlige spildevandsforhold og lovligt byggeri (størrelse og skelafstand). Foreningen er derfor forpligtet til at reagere overfor en havelejer, hvis den modtager en klage/henvendelse vedr. et konkret forhold eller på anden måde bliver opmærksom på et ulovligt forhold på et konkret havelod. 

Endvidere er foreningen forpligtet til at sørge for, at ulovlige forhold altid lovliggøres i forbindelse med salg.”