Haveforening Virkelyst (Ringsted)

Vi er Ringsted's største haveforening med 270 haver.
Vi er en veldrevet forening, med stort fælleshus, der kan lejes hele året.

Fuchsiavej 51
4100 Ringsted

SENEST NYT

Infonyt

SKAL DET VÆRE TILLADT AT INDLÆGGE EL I HAVERNE.

I denne uge udsendes stemme-sedler via post til alle, som ikke har en mailadresse, …

Læs mere →

Køb en kolonihave

Kort

Her kan du se kort over haveforeningen

Infonyt !

SAGER VEDR. ULOVLIGT BYGGERI

Vi begynder at få flere og flere sager om ulovligheder, der skal lovliggøres. Nedenunder er den regel, som bestyrelsen er underlagt, og som kommunerne ønsker vi følger. Den er hentet fra Hovedforbundet.  ”Foreningen har ifølge lejekontrakten pligt til at sørge for lovlige spildevandsforhold og lovligt byggeri (størrelse og skelafstand). Foreningen er derfor forpligtet til at reagere overfor en havelejer, hvis den modtager en klage/henvendelse vedr. et konkret forhold eller på anden måde bliver opmærksom på et ulovligt …

Læs mere →

Manglende indbetaling af haveleje

Vi holder bestyrelsesmøde den 5. maj, hvor kassereren fremlægger en liste over dem, …

Læs mere →

Hvad arbejder bestyrelsen med lige nu?

(En lille status på grund af manglende generalforsamling)På grund af corona har bestyrelsen …

Læs mere →

SVINERI I TOILETVOGNEN

Vi ved, at de fleste brugere af toiletvognen gør rent efter sig, men …

Læs mere →

Vedtægter

Ordensregler

Have og hus:1.   Det er enhver havelejers pligt at holde sin have, samt halvdelen af vejen ud for haven ren og i ordentlig stand. 2.   Havelejeren må ikke fremleje sin have og må ikke benytte den til helårsbeboelse. 3.   På grund af rottefare må der ikke holdes husdyr i haven, såsom kaniner, høns el.lign. Har havelejeren katte i haven, skal disse tages med hjem ved sæsonens afslutning. 4.   Erhvervsmæssig udnyttelse af de i haven dyrkede afgrøder må ikke finde …

Læs mere →

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Generalforsamling

Bestyrelsesmøde d. 23. januar 2019

Alle tilstede. Godkendelse af referat:       Godkendt uden kommentarer. Valg af ordstyrer:                 Mette Valg af sekretær:                 Kirsten Gennemgang og debat af alle indkomne forslag til generalforsamlingen. 3 forslag fra bestyrelsen: 2 stk. omhandler ændring af vedtægterne. 1 stk. tilføjelse til ordensreglerne. 1 forslag fra Lene Larsen, Thomas Lauridsen og Anders Hansen vedr. undersøgelse af muligheden for at etablere …

Læs mere →

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.