NÅR VI ÅBNER FOR VANDET PÅ MANDAG 6. APRIL

Hvis det drypper lidt ved nederste skrue, så prøv at stramme den lidt med en tang, det er tit eneste problem.

Alt efter stophanen er have-ejerens ansvar. Se på fotoet.

Fosser vandet ud hos dig eller din nabo, så ring til vandudvalget: 81 75 20 13. Vi er der mandag og går rundt og tjekker så godt vi kan.

Vand ansvarjpg