Manglende indbetaling af haveleje

Vi holder bestyrelsesmøde den 5. maj, hvor kassereren fremlægger en liste over dem, der ikke har betalt deres haveleje. 

Herefter udfærdiges en opsigelse af lejekontrakten til alle, der ikke har betalt deres leje. 

20 personer mangler stadig at betale.