KLOAKERING


I det sidste haveblad er der på side 36 en vigtig information om kommunernes (manglende) pligt til kloakering.
Det fremgår, at kommunerne ikke, som vi er mange der ellers har troet, har pligt til at kloakere havekolonierne på et tidspunkt. De kan f.eks. godt vælge at løse spildevandsproblemet med at give den enkelte havelejer lov til at nedgrave en samletank.
Samletank i kolonienFlere i Virkelyst har fået nedgravet en samletank. Det betyder, at de må etablere vandskyldende toilet, bad osv.
Samletanken skal nedgraves af autoriseret kloakmester, og der skal søges tilladelse hos kommunen (se på vores hjemmeside under punktet: Vedtægter/Byggereglement 2017, og kig aller nederst på siden).Det koster mellem 20 000 kr og 40 000 kr. at få tanken ned.
Betaling
Man skal selv sende bud efter slamsugeren og betale ham, når den skal tømmes. Men man får også en årlig regning fra Ringsted Kommune for rensning af spildevandet. Denne regning sendes til Havekolonien, som videresender den til ejeren af samletanken.