Hvad arbejder bestyrelsen med lige nu?

(En lille status på grund af manglende generalforsamling)På grund af corona har bestyrelsen arbejdet sammen via mail. Vi holder et bestyrelsesmøde i Fælleshuset med 2 meters afstand den 5. maj.Vi ønsker at fjerne et klamt urinal inde i Fælleshuset, der er placeret i et rum uden døre for, og omdanner det til almindeligt toilet. Vi indhenter samtidigt tilbud og undersøger, om det er muligt at sætte en dør i, så det kan benyttes udefra og aflaste toiletvognen.
Vi gennemgår fælleshusets bageste rum og får ryddet op i dem.Arkivet tømmes for alt andet end arkivmateriale, og kun bestyrelsen får nøgle til det.

På grund af den nye datalov, som vi er forpligtet til at følge, skal vi opbevare følsomme papirer utilgængeligt for uvedkommende. Derfor skal sagsmapperne fremover være i aflåst skab, og kassereren skal have aflåste skuffer til de ting, der arbejdes med.

Computerne i kontoret må kun bruges af vurderingen, bestyrelsen og kassereren.

Jeg skal i fogedretten i Roskilde og senere i Lyngby i forbindelse med udsættelse af tre inddragne haver sidste år, som ikke betalte deres haveleje. Det er den vej, det skal gå ifølge reglerne fra Hovedforbundet.

De tre haver, hvor der blev fundet heroin sidste år, og hvor en fra bestyrelsen overværede retssagen, er opsagt og har indviljet i at sælge haverne. Vi giver altid folk mulighed for selv at sælge deres haver, når de af en eller anden grund er opsagt. To fra bestyrelsen har taget sig af denne omfattende sag.Ud over disse specielle ting er der alt det andet: Reparation af vandrør, stort salg af haver i år, byggeansøgninger ordnes elektronisk, stort arbejde med at få havelejen ind fra alle, forespørgsler og svar, misligeholdte haver, containere osv osv.Nye vandrør står på stand-by på grund af corona. Og hvornår kan vi holde vores generalforsamling?