flyvende pengepng

Manglende hækklipning: 1200 kr
Manglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 kr
Manglende havenummer og post-rør: 200 kr
Ved forsinket betaling af leje og anden pligtig pengeydelse betales gebyr.

Udeblivelse fra indkaldt pligtarbejde uden gyldig grund: 500 kr
Misligeholdelse af haven: skriftligt påbud om at få ordnet haven inden 14 dage. Efterkommes det ikke, kan bestyrelsen opsige lejemålet uden yderligere varsel.