Bestyrelsen Referater 2017

 Pkt 1 Referat s89 godkendt

Pkt 2 Ordstyrer Kim

Pkt 3 Sekretær Claus

Pkt 4 Nyt fra Formanden . Der tales om kredskontoret og det besluttes at henstille at renoveringen skal iværksættes samt at

Henstille det som forslag til generalforsamlingen da renoveringen er besluttet i 2015.

Træer på G27 mod Kildemarken må beskæres.

Vi indhenter tilbud på at få lagt knust asfalt på Åkandevej og Anemonevej , medtages som forslag til generalforsamlingen .

Pkt 5 Nyt fra Næstformanden . der er monteret nyt komfur nye kaffemaskiner samt ny microovn .

Pkt 6 Nyt fra Kasseren info om kontobeholdninger .

Pkt 8 Nyt fra Vandudvalg Der er blevet lukket for vandet

Pkt 10 Nyt fra øvrige medlemmer Peter opfordre alle til at huske alarmen

Pkt12 Der er pt 3 haver til salg

Mødet slut kl 16 45

……………………………………………………………………………………………………………………………………

bestyrelsen møde d 17-10-2017    

Afbud fra Peter

Referat godkendt

Valg af ordstyrer Kim

Valg af sekretær Claus

Nyt fra Formanden .Der udleveres ny bestyrelses vejledning ,et digert værk på 89 sider

Vi taler om hvad vi kan gøre ved vore veje ,

undersøger om vi må bruge knust asfalt .

Da der er kommet mange klager angånede komfuret og kaffemaskinerne i fælleshuset . Indhenter vi tilbud på nyt komfur og kaffemaskiner .

Intet nyt fra næstformanden .

Kasseren kommer med info om kassebeholdninger og indestående i banken samt info om have salg

Der er pt 4 haver til salg

Mødet slut kl 17 00

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Referat fra bestyrelsesmøde d 25-07-2017                  

Pkt 1 Referat godkendt

Pkt 2 Valg af ordstyrer Kim

Pkt 3 Valg af sekretær Claus

Pkt 4 Nyt fra formanden

Der indkaldes til ekstraordinært representantsskabsmøde

Ang ny kredsformand .

Der vil blive hyret en gartner til at ordne foreningens områder,

Derefter udsendes der et nyhedsbrev til foreningens medlemmer

Det besluttes at indkøbe et nyt telt til foreningen .

Fremtidige møder afholdes fra kl 16

Pkt 5 Nyt fra næstformanden .

Anlægget i fælleshuset fastgøres . Mikroovnen i fælleshuset

Kasseres . Og så ser vi om der er behov for en ny .

Pkt 6 Nyt fra kasseren .

Havelejerne er begyndt at komme ind . 3 havelejere hænger stadig i bremsen

Pkt 8 Nyt fra vandudvalg .

Vandmålerene og stophaner er blevet udskiftet

Pkt 12 Havesalg

Der er 4 haver til salg

Pkt 14 Næste møde

Kim indkalder

Pkt 15 Mødet slut kl 17 45

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Referat bestyrelsesmøde d 02-05-2017

Pkt 1 Referat godkendt

Pkt 2 ordstyrer Kim

Pkt 3 sekretær Claus

Pkt 4 Diverse papirer udleveret og gennemset

Pkt 5 Info angående maddag

Pkt 6 Diverse info fra kai

Pkt 7 Udsendte breve ang. manglende vedligehold af haver . 92 stk

Pkt 8 gennemgang af vandmålere . Kim indkalder

Pkt 9 Kører som det skal

Pkt 10 Peter informere om Prebens dødsfald

Pkt 11 Rep.skabsmøde 05-07-2017

Pkt 12 solgte haver siden sidst 1 . 8 tilbage

Pkt 13 Der skal indkøbes tablet til dokumentation for have og vejudvalget .

        Mødet slut kl 16 30

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Referat bestyrelsesmøde

30/3 2017              

Ingen afbud                                                                    

Pkt 2 valg af ordstyrer Kim

Pkt 3 valg af sekretær Claus

Pkt 4 Nyt fra Formanden . Afventer ny lejekontrakt ,mellem Ringsted kommune og forbundet . Der forsættes indtil videre efter den gamle.

Alle udvalg forsætter .

Pkt 5 Nyt fra Næstformanden . Info ang planter til nye volde /madplaner .

Pkt 6 Nyt fra Kassereren . Der gang i indbetaling af havelejen .

Pkt 7 Nyt fra Have og vejudvalg . Første havegennemgang ca 1/5 derefter en gang om måneden

Pkt 8 Nyt fra Vandudvalg . Der monteres bundskruer 1./4

Under punkt 11 . Kai ønsker nedsat kredskontigent .

Pkt 12 Havesalg 6 til salg .Solgt 2

Næste møde indkaldes som vanligt .

——————————————————————————————–

�W �g�

Referat bestyrelsesmøde 3-1-2017          

 Ingen afbud

Pkt 1 Referat godkendt

Pkt 2 Ordstyrer Kim

Pkt 3 Sekretær Claus

Pkt 4 Info fra Formanden . Indkommen klage drøftes . Der sendes varsling

Forslag til generalforsamling .Depositum ved leje af fælleshus sløjfes .Da det medfører et urimeligt stort arbejde .

Der indføres pligtarbejde og fastlægges bod ved udeblivelse fra samme .

Boden for manglende vedligehold af hæk mod vej og p plads hæves ,da der er for mange der ikke mener at den nuværende bod er en straf .

Vi skal have lavet en venteliste , men afventer en kladde fra forbundet .

Pkt 6 Kasseren fremlagde årsregnskab

Vandet stiger til 26,00 kr pr m3

Pkt 10 Opvaskemaskinen tørre stadig ikke ok

Pkt 12 Havesalg 1 solgt 6 tilbage

————————————————————————————————–