Haveforening Virkelyst (Ringsted)

Vi er Ringsted's største haveforening med 270 haver.
Vi er en veldrevet forening, med stort fælleshus, der kan lejes hele året.

Fuchsiavej 51
4100 Ringsted

SENEST NYT

Generalforsamling

Eksempel indlæg

4tybt5t 5y 6y n6 yn 6 j

Læs mere →

Køb en kolonihave

Kort

Her kan du se kort over haveforeningen

Infonyt !

Vejbumb

Der etableres lige nu vejbump på udvalgte steder i kolonien, så vi kan få sat farten ned til de lovlige 15 km. i timen. Det skulle gerne øge sikkerheden for børns færden i kolonien, samt skåne vejene. 

Læs mere →

Vejbumb

Der etableres lige nu vejbump på udvalgte steder i kolonien, så vi kan …

Læs mere →

Info fra Bestyrelsen

Hermed resultatet om El afstemning : Anemonevej: 23 ja , 3 nej Begonia …

Læs mere →

SKAL DET VÆRE TILLADT AT INDLÆGGE EL I HAVERNE.

I denne uge udsendes stemme-sedler via post til alle, som ikke har en mailadresse,  ang. …

Læs mere →

Vedtægter

Kontrakt med Ringsted Kommune

LEJEKONTRAKT1.Mellem Ringsted Kommune og Kolonihaveforbundets Midt‐ og Østsjællands Kreds indgås følgende aftale om udlejning af arealer til kolonihaver. Omfattet af aftalen er følgende kolonihaveområder: ”Hjortemosen”, Benløse areal 35.054 m²”Heimdal”, Benløse areal 9.358 m²”Rønnedestien” areal 8.529 m²”Balstrupvænge” areal 28.600 m²”Ærtevangen” areal 1.675 m²”Virkelyst” areal 139.003 m²”Kildebo afd. 1, 2 og 3” areal 67.751 m² Det samlede areal udgår således 289.971 m²2.Afgrænsningen af kolonihaveområderne er nærmere angivet på kortbilag 1.3.Lejemålet omfatter arealer udlagt til have, vej og sti, …

Læs mere →

Kontrakt med Ringsted Kommune

LEJEKONTRAKT1.Mellem Ringsted Kommune og Kolonihaveforbundets Midt‐ og Østsjællands Kreds indgås følgende aftale om …

Læs mere →

Bøder

Manglende hækklipning: 1200 krManglende vedligeholdelse af vej og parkeringsplads: 500 krManglende havenummer og …

Læs mere →

Byggereglement 2017

Byggetilladelse (se om samletank længere nede)  Hvis en have lejer ønsker at bygge …

Læs mere →

Generalforsamling

Eksempel indlæg

4tybt5t 5y 6y n6 yn 6 j

Læs mere →

Eksempel indlæg

4tybt5t 5y 6y n6 yn 6 j

Læs mere →

Bestyrelsesmøde d. 1. september 2020

Afbud: Michael Ordstyrer: Lene Referent: Kirsten 1 godkendelse af ref. fra sidste møde. Referatet godkendt uden …

Læs mere →

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 26. november 2019

Afbud: Kirsten og Freja Referent: Lene Ordstyrer: Lene Forberedelse til nedlægning af nye …

Læs mere →